COM ARRIBAR
AL CENTRE

  • GOOGLE MAPS

    Calculeu la ruta amb Google Maps

BENVINGUTS A CEIP S'Aranjassa

ESCOLA ACTIVA

Pensam que l’infant és una persona capaç, ple d’experiències, emocions, sentiments, espontaneïtat, curiositat i ganes d’aprendre, que sap expressar-se en múltiples llenguatges. Els infants són éssers socials que interactuen amb els companys, els adults i amb l’entorn proper. Aquesta interacció és una font de creixement i enriquiment mutu. Tots ells tenen unes necessitats que cal cobrir i uns drets que cal respectar.

A la nostra escola, facilitam un espai acollidor, on els infants són els protagonistes. L’escola és un lloc per viure. I hi ha d’haver el respecte i la motivació per aprendre. Això ens dur a incidir en l’excel·lència, la qualitat i la millora contínua de la nostra tasca com escola, i en l´acompanyament respectuós com senya d´identitat.

Potenciam una manera d’entendre la vida, d’actuar amb calma, amb un esperit d’esforç i responsabilitat. Una actitud de curiositat envers el món que ens envolta, que acompanyi tota la vida als nostres infants.

Volem que l´adult deixi de ser un transmissor de coneixements per a esdevenir un facilitador d´aprenenentatges.

CEIP S'Aranjassa

Estas preparat?

10

MESTRES

5

AMBIENTS

88

ALUMNES

3

COMUNITATS

COMUNITATS

PETITS, MITJANS I GRANS

PETIS

PETIS

MITJANS

MITJANS

GRANS

GRANS

TALLERS / ESCOLA ACTIVA

L'oferta de tallers és diària, on els nins es poden apuntar i corresponen a diverses àrees.

AMBIENTS Y TALLERS

Educació viva i activa

MÚSICA

Als tallers de música es proposen cada setmana activitats per a que els infants se sentin responsables del seu aprenentatge, oferint un ampli ventall de materials , garantint així el gust per la música i aprofitant tots els beneficis que aquesta aporta. Feim tallers de cant, ball, ukelele, teclat, percussió, audició.

HORT

En aquest taller descobrim l´agricultura mitjançant la cura del nostre petit hort. Realitzam tasques d’una manera pràctica, cosa que fa que els infants aprenguin els continguts relacionats amb les plantes més significativament. També tenim molt present el reciclatge, el respecte per la natura i la importància de mantenir una dieta saludable.

MEDI

A l´ambient de medi investigam, descobrim i ens emocionam amb el món que ens envolta. Realitzam experiments i ens adonam que fer de científics no és gens fàcil, però ens agrada moltíssim. L´espai està dividit en microambients (El cos humà, els éssers vius, el món que ens envolta, les empremtes del temps….) amb materials motivadors i investigacions de tot el que se´ns ocorri.

LLENGUA

Des del moment que un infant s’endinsa en l’ambient de llengua entra en contacte amb el món de les lletres, de les paraules, de les històries...sent protagonistes del seu propi aprenentatge. Tot això es garantitza amb l’ajuda d’un material manipulatiu, atractiu i instructiu que respecta el seu moment en l’adquisició de la lecto-escriptura. El racó de la biblioteca fa que els infants se sentin còmodes, i puguin viatjar, conèixer, crèixer, imaginar i en definitiva, endinsar-se en el plaer de la lectura des dels seus propis interessos.

MATEMÀTIQUES

Donam protagonisme a l’alumne i als seus interessos, motivant-los i respectant el ritme d'aprenentatge. L’espai està dividit en 4 micro ambients que engloben els continguts específics de cada bloc de contingut: Relacions i canvi, espai i forma, numeració i càlcul, estadística i atzar i mesura. Empram materials vivencials i experimentals, on es treballen les operacions de forma raonada per després poder aplicar-ho a la resolució de problemes.

EXTERIOR

A l’ambient exterior els infants participen d’una manera activa, lliure, constructiva i creativa de diferents propostes dirigides a l’autoregulació, l’atenció i la concentració. Mitjançant el circuit de les estructures de fusta l’infant assoleix una lateralitat ben definida, aspecte bàsic per l’adquisició dels codis alfanúmerics. La força, la confiança, l’equilibri i l’estabilitat són eines essencials que l’infant utilitza per poder realitzar totes les activitats de l’espai exterior, que, a la vegada, garantitzarà el bon funcionament de l’espai interior.

ART

L’ambient d’art afavoreix que els infants puguin desenvolupar la creativitat i la imaginació, a través de l’expressió artística i l’experimentació de diferents materials, tècniques i propostes, sempre tenint en compte que “Tots som artistes”.

FUSTERIA

Al taller de fusteria aprenem a treballar amb la fusta, a construir amb imaginació, a ser creatius, a donar respostes a les dificultats que van sorgint, a confiar en nosaltres mateixos….i a descobrir unes altres matemàtiques.

EDUCACIÓ FÍSICA

Al taller d’educació física treballem el desenvolupament integral del nostre cos a través d’activitats motrius i jocs, que ens ajuden a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i amb els que ens envolten.

CONSTRUCCIONS

El taller de construccions ens ajuda a desenvolupar diferents aspectes de les matemàtiques d’una manera lúdica i engrescadora, utilitzant diversos materials per construir tot allò que ens puguem imaginar.

ANGLÈS

Es fomenta la comunicació oral participant a diversos tallers on escoltam històries, cantam cançons, jugam , celebram les festes típiques, feim receptes de cuina i també prenem el te.
Per aprendre a llegir i escriure utilitzam el mètode “Jolly Phonics” i als cursos més avançats feim “Jolly Grammar”.

COMUNITATS / ESCOLA ACTIVA

Les nostres comunitats estan formades per diferents ambients que fan fluir la imaginació dels alumnes

              

ELS NOSTRES TAGS

Escola
Comunitats
Ambients
Educació activa
Mestres
CEIP S'Aranjassa
Art
Matemàtiques
Tallers
Viva
Activa
Mestres

GALERIA DE FOTOS     

MÉS FOTOS

CONTACTE

info@ceipsaranjassa.com


Direcció postal

Ctra. Militar, 0, 07199 S'Aranjassa, Illes Balears.

Telefón: 971 742 853