A través del projecte d’hort es treballen hàbits, valors, cooperació, participació i autonomia d’una forma transversal. A més, del respecte, valorar i conèixer la natura. 

Cal destacar també, que a partir del contacte directe amb les plantes i la terra s’aconsegueix que els infants se sentin part del grup i part de la comunitat del centre creant un espai per a tots/es.
Finalment, com esmentava l’autora Pallasmaa “el sentit del tacte ens dota de l’experiència ‘envolvent’ d’estar al món, de formar-ne part. La pell és la nostra membrana ‘envolvent’, la línia que limita el jo i el món, i alhora és el lloc de contacte entre ambdós”.